Coaching kids Home
het gezicht achter Coaching kids
Aanbod trainingen en cursussen
Aanmelden
Contact met Coaching kids
Aanbod voor scholen

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Enerzijds kampen leerlingen soms met een tekort aan sociale vaardigheden, anderzijds speelt faalangst en weerbaarheid soms een rol. Deze onderdelen hebben invloed op leer- en studievaardigheden.

Kinderen weten dikwijls niet hoe ze met deze problemen om kunnen gaan en verzanden in negatief gedrag. Dit doet zich thuis voor maar ook op school, in de klas, tijdens de voetbaltraining, etc.

De gevolgen kunnen zijn: mindere prestaties, pestgedrag, buitenbeentje in de klas worden, problemen in contacten met klasgenoten, depressiviteit.

Coaching kids verzorgt een trainingsprogramma op scholen.

Scholen kunnen de verschillende cursussen uit het algemene aanbod op maat aanvragen. Ook in deze cursussen zal er veel gewerkt worden vanuit muziek, beweging en drama.

De school kan Coaching kids inschakelen als onderdeel van hun eigen methode sociale weerbaarheid, maar ook voor het verbeteren van leer- en werkhouding.

De cursus wordt dan door Coaching kids op school gegeven.

In overleg met de betreffende leerkracht(en) en/of begeleider(s) wordt de cursus op maat gemaakt en een passend programma samengesteld, gericht op de specifieke problemen en doelgroep.

Ook voor individuele trainingen op school zijn er verschillende mogelijkheden.

Scholen kunnen ouders ook doorverwijzen naar Coaching kids, kinder- en jongerencoaching.

Kosten:

Tarieven voor scholen in overleg.


Aanmelden

Spelende kinderen op het schoolplein