HOME

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Charlotte Takken. Docent muziek, dans, drama en kindercoach. Na mijn opleidingen aan het Conservatorium heb ik me gespecialiseerd op het gebied van onderwijs en de kunstensector.

Na een 20-jarige ervaring in het onderwijs en de kunstensector werd mij duidelijk dat er veel kinderen en jongeren worstelen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst en weerbaarheid.

Na een specialisatie op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie en weerbaarheid heb ik besloten een programma en training op te zetten voor kinderen en jongeren om op een actieve en intuïtieve manier aan deze aspecten te werken. Het gebruik van drama, muziek en beweging hebben een belangrijke rol omdat het zoveel verschillende mogelijkheden biedt om intuïtief dingen te leren, te ontdekken en te ontwikkelen.

                                            

Mijn visie is dat een positief zelfbeeld leidt tot een positief contact met anderen. Een steun in de rug naar een beter contact met anderen en een gelukkigere schooltijd/ jeugd.

Kinderen zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en staan open voor situaties. Als hierin iets stagneert, is het belangrijk het meteen op te pakken zodat de groei naar evenwicht en volwassenheid niet belemmerd wordt.


Met Coaching kids wil ik:

  • Kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden positieve ervaringen op te doen en hen laten groeien in hun zelfvertrouwen en leren postitief naar zichzelf te kijken.
  • Vaardigheden aanleren die kinderen kunnen gebruiken in hun dagelijks leven en in de omgang met anderen.
  • Kinderen en jongeren coachen naar zelfstandigheid, hun zwakte en kracht leren kennen en daarmee omgaan.
  • Ze hun eigen talenten leren zien, hun eigen competentie vergroten.
  • Ze leren dat omgaan met anderen leuk kan zijn.

Voorop staan het respect voor en het vertrouwen in de persoon van het kind/ de jongere.

Coaching kids gaat uit van het beste in het kind. Ieder kind heeft kwaliteiten, ieder kind heeft sterke en zwakke kanten. De kunst is om ze te zien en te ontwikkelen en Coaching kids helpt ze daarbij.

Waarom werken we met muziek, beweging en drama?

Kinderen gebruiken hun hele lijf bij het uiten van gevoelens. Als ze verdrietig zijn is hun hele lijf verdrietig en als ze blij zijn kun je

dat aan hun hele lijf zien. Dat gaat vanzelf, niet bewust.

Ik heb kinderen zien groeien en zien veranderen, als het lichaam verandert is dat lichaam soms moeilijk te hanteren. Je wordt onhandig want je benen zijn bijvoorbeeld opeens langer.  Dit brengt vaak onzekerheid met zich mee. Niet eens bewust. Door je lichaam te trainen blijf je sterk en hou je de controle.

In de trainingen werken we veel met het lichaam. Door bijvoorbeeld sport, oefeningen, zelfverdediging en ontspanningsoefeningen maken we het lijf sterker, zodat je kunt vertrouwen op je lichaam. Maar ook bewust worden van hoe je je lijf kunt gebruiken, te ontspannen en zijn kracht te gebruiken als je je onzeker voelt. Hoe sta ik eigenlijk? Sta ik stevig als ik zeg dat ik iets niet wil of lach ik erbij en ik sta erbij te wiebelen, geloven ze me dan nog? Iemand zonder woorden kunnen vertellen wat je wilt.

Daarbij komt dat bewegen en sporten vaak ook leuk is.

Als je je fysiek sterk voelt, voel je je innerlijk ook beter. Het is een stap naar een positief zelfbeeld.

We werken ook met muziek. Met je stem en ook met instrumenten. We gaan je stem trainen zodat je daar op kunt vertrouwen. Het kan best eng zijn als je bijvoorbeeld iets moet zeggen in een grote ruimte of in een nieuwe groep. Als je kunt vertrouwen op je stem helpt je dat.

Verder is muziek een expressiemiddel en gebruiken we het in de trainingen als ondersteuning voor de beweging. Ook leer je de kracht van samen muziek maken kennen. Muziek zit vaak dicht bij gevoelens.

Drama is een vorm van expressie die heel veel mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in het gedrag en de belevingswereld van jezelf en de ander. Rolletjes spelen van verschillende personages, geven inzicht in hoe je verschillende situaties kunt benaderen. Bijv. in de rol kruipen van een stoere persoon of in de rol kruipen van iemand die altijd de baas speelt maakt je sterker.

In rollenspellen oefenen we ook de moeilijke situaties die je dagelijks tegenkomt. Bijv. Nee zeggen of Mag ik ook meedoen?

Ook hier komen de vaardigheden van je stem en je fysieke kracht weer om de hoek kijken. Je kunt ze gebruiken i.p.v. dat ze je belemmeren.

Kortom muziek, beweging en drama bieden enorm veel mogelijkheden om intuïtief vaardigheden aan te leren.