Waar gaat de training over?

De training gaat over hoe je je faalangst kunt verminderen en hoe je je zelfvertrouwen kunt vergroten.

Je leren veilig te voelen in je omgeving en je gedachten positief te beinvloeden.

                                             

Voor wie is deze training bedoeld?

  • Faalangstige kinderen en pubers.
  • Kinderen die het moeilijk vinden in een groep aanwezig te zijn en zich daarin te bewegen.
  • Kinderen die de gymles een straf vinden.
  • Kinderen die zichzelf in eigenlijk het liefst zouden willen verstoppen.
  • Kinderen met een negatief zelfbeeld en vaak denken dat ze iets niet kunnen. Daarbij komen dikwijls lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, trillende of zwetende handen, etc.
  • Kinderen die moeite hebben met presentatie, spreekbeurten, toetsen en samenwerking.
  • Voor kinderen die de lat voor zichzelf te hoog leggen.

Angst is een natuurlijk gevoel, het beschermt ons dikwijls, het waarschuwt ons als er gevaar dreigt.

Maar angst kan ook een loopje met ons nemen en ons belemmeren in onze ontwikkelingen en in ons dagelijks leven. Als angst een belemmering in je leven wordt is het tijd iets te ondernemen.


Wat heb je aan deze training?

Tijdens de training leer je via oefeningen en rollenspellen negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten. Om te gaan met je angst, je zelfvertrouwen te vergroten en op een positieve manier naar jezelf te kijken.


Door oefenen leer je een andere manier van denken, nieuwe dingen worden een uitdaging voor je, in plaats van een bedreiging.

Bij angst is het nuttig te achterhalen waar je nu precies bang voor bent en wat voor gedachten je hierover hebt.

Deze cursus helpt je beter met je angst om te gaan. In deze cursus wordt er ook veel met muziek, beweging en drama gewerkt.

 

Hoe ziet de cursus er uit?

Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

In een groep van ongeveer 11 cursisten werk je aan verschillende thema’s. Er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek en beweging/dans. Ook voor de ouders zijn 2 bijeenkomsten ingepland. Een informatieavond waarin uitleg geven wordt over de inhoud van de cursus. En 1 begeleidingsavond waarin inzicht gegeven wordt hoe je als ouders je kind kunt begeleiden. Hoe te handelen, actief betrokken te blijven, te observeren en problemen op te lossen.


Voor meer informatie:

info@coachingkids.nl

Telefoon: 0651179429

Aanmelden