HOME

Waar gaat de training over?

In deze training werken de cursisten aan sociale vaardigheden als:

Contact maken, luisteren naar een ander, iets vragen, iets weigeren, onderhandelen, mag ik meedoen, wat doe je als je last hebt van iemand, “het spijt me” zeggen, reageren op pesten en plagen, complimenten geven en ontvangen.

Verder werken we aan de lichamelijke conditie, de lichaamshouding, zelfvertrouwen en stemgebruik.

                                            

De sociale vaardigheden worden o.a. aangeleerd  via muziek, beweging en dramaoefeningen.

Er wordt ook gewerkt volgens de Goldsteinmethode via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfertraining. 

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is bedoeld voor kinderen en jongeren die het contact maken met anderen als “moeilijk” ervaren. Ze zijn bang of worden gepest. Hebben geen zelfvertrouwen en kunnen zich slecht uiten.

Ze vinden het moeilijk zich bij een groepje aan te sluiten. Ze hebben soms moeite met sporten of gymmen. Dit zijn de sociaal teruggetrokken kinderen. Ook kinderen die zichzelf overschreeuwen, zich agressief en negatief gedragen naar anderen toe zijn hier op hun plaats. De sociaal agressieve kinderen.

Kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld of een gebrek aan zelfvertrouwen hebben en bang zijn om fouten te maken. Bang om niet te voldoen aan de maatstaven van anderen. Ik doel wel mee want de anderen doen het ook. Zie ik er wel goed genoeg uit? Ben ik niet te dik?

Om te spelen met anderen moet je vragen of je mee mag doen. Je moet tegen je verlies kunnen, je aan de regels houden, nee durven zeggen als je iets niet wilt. Dat kan soms heel lastig zijn.

Kortom als je moeite hebt met sociale vaardigheden kun je hier terecht voor een positieve training.

Wat heb je aan deze training?

In deze cursus leren kinderen en jongeren vaardigheden aan om te kunnen handelen in voor hen lastige situaties.

Er wordt op een intuïtieve manier gewerkt met gebruik van muziek en beweging. Via dramatische expressie werken ze aan hun zelfbewustzijn en uitstraling.

  • Je leert hoe je op een positieve manier contact kunt maken met anderen, probleemsituaties op te lossen en er niet voor weg te lopen en te handelen.
  • Je leert vertrouwen op je lichaam en stem door ze te trainen en sterk te maken.
  • Je leert je ontspannen, je eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, je zelfbewustzijn te versterken en communicatief sterker te worden

Hoe maak je contact en hoe kun je dat vasthouden.

Kinderen leren situaties en gevoelens herkennen, inschatten en vervolgens te handelen vanuit een positief bewustzijn.

Ze leren naar zichzelf te kijken, zelfvertrouwen te ontwikkelen en op een positieve manier met anderen om te gaan.

 

Hoe ziet de cursus er uit?

Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

In een groep van ongeveer 11 cursisten werk je aan verschillende thema’s. Er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek en beweging. Ook voor de ouders zijn 2 bijeenkomsten ingepland.


Een informatieavond waarin uitleg gegeven wordt over de inhoud van de cursus. En 1 begeleidingsavond waarin inzicht gegeven wordt hoe je als ouders je kind kunt begeleiden. Hoe te handelen, actief betrokken te blijven, te observeren en problemen op te lossen.


Voor meer informatie:

info@coachingkids.nl

Telefoon: 0651179429


Aanmelden