Voor wie is deze training bedoeld?

Er zijn kinderen die het moeilijk vinden om voldoende voor zichzelf op te komen. Ze hebben moeite “nee”te zeggen, grenzen te stellen en zich in lastige situaties te weren. Ze hebben moeite met het aangaan van contacten, hebben niet zo gemakkelijk een weerwoord, worden gepest of pesten zelf. kinderen en jongeren die te heftig reageren, te snel boos worden of niet op tijd ingrijpen waardoor situaties uit de hand lopen.

Voor hen is deze cursus bedoeld.


Wat heb je aan deze training?

Kinderen hebben baat bij een trainingsprogramma gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en trainen van weerbaarheid.

Het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaardheid in omgang met anderen. Lichaamstaal; hoe laat ik zien dat ik iets niet wil, dat ik sterk ben. Hoe sta ik sterk. Lichaamstaal werkt ook preventief. Je leert tijdig op een goede en positieve manier te reageren. Je leert je zelf kennen en je leert hoe anderen jou zien.

Door deze vaardigheden te trainen word je sterker, leer je je eigen grenzen kennen en bewaken en op te komen voor jezelf.

Omgaan met je omgeving kun je leren.

 

Hoe ziet de cursus er uit?

Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

In een groep van ongeveer 11 cursisten werk je aan verschillende thema’s. Er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek en beweging/sport. Ook voor de ouders is er 1 bijeenkomst ingepland.


Een informatieavond waarin uitleg geven wordt over de inhoud van de cursus en besproken wordt hoe je als ouders je kind kunt begeleiden. Hoe te handelen, actief betrokken te blijven, te observeren en problemen op te lossen.Voor meer informatie:

info@coachingkids.nl

Telefoon: 0651179429
 

Aanmelden